piątek, 15 listopad 2019 r. - Alberta, Leopolda
Biuro Obrotu Nieruchomościami

Działka o pow. 0,1077m2 - KRUSZYNA

Cena: 70 000,00zł
<h5>Działka o pow. 0,1077m2 - KRUSZYNA</h5>

Działka o powierzchni 0,1077 m2 położona na terenie oznaczonym w planie terenu zagospodarowania przestrzennego symboem MN- funkcja mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca , dla której ustala się powierzchnię zabudowy do 30% obszaru działki. Ustala się również wysokość zabudowy projektowanej od 1 do 2 kondygnacji nadziemnych oraz dach tj. maksimum 8,0 metra, oraz zastosowanie dachów dwuspadowych i wielospdowych o pochyleniu połaci dachowych 25, 45 stopni, krytych pokryciem ceramicznym, lub dachówko- podobnym z możliwością wykorzystania poddaszy na cele użytkowe. Dopuszcza się zabudowę bliżniaczą i szeregową ralizacji budynków z poddaszem nieużytkowym realizację parterowych obiektów towarzyszących zabudowie mieszkaniowej a w szczególności garaży , budynków gospodarczych, altan przy granicy działek z sąsiednią działką budowlaną: realizację wolno-stojących budynków gospodarczych i garaży lokalizację zbiorników wodnych, ogrodów zimowych, małych przydomowych basenów kąpielowych i innych projektów małej architektury.

Nieruchomość zlokalizowana jest w obrębie Kruszyna. Do drogi asfaltowej około 200-300 metrów. Media do doprowadzenia. Działka oznaczona na mapce numerem 7/109

 Razem z działką sprzedawany udział w drodze (2000)

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.